Z německé školy dle podkladů ČŠS sepsal:

Martin Látal, březen 2000
TRENÉRSKÁ CVIČENÍ - FLERET

První stupeň - lekce 1.

Postavení: žák - oktáv vazba trenér - uvolnění do spodní linky 1. Kružný oktáv odraz-bod na prsa 2. Kružný oktáv vazba-bod vmykem do boku 3. Kružný oktáv odraz-pohroz na prsa trenér - kryt polokružný kvart žák - půl výhyb-bod do boku 4. Kružný oktáv odraz-pohroz na prsa trenér - kryt polokružný sixt žák - bod do boku 5. Kružný oktáv odraz trenér - kryt oktáv žák - výhyb bod na prsa 6. Kružný oktáv vazba-přenos do kvarty-bod vmykem na prsa 7. Kružný oktáv vazba-přenos do kvarty-bod vmykem do boku 8. Kružný oktáv odraz-bod na záda 9. Kružný oktáv kupé-bod na záda

První stupeň - lekce 2.

Postavení: žák - oktáv vazba trenér - uvolnění do horní linky 1. Polokružný sixt odraz-bod na prsa 2. Polokružný sixt vazba-bod vmykem na prsa 3. Polokružný sixt odraz-bod do boku 4. Polokružný sixt odraz-pohroz do boku-bod na prsa trenér - kryt oktáv 5. Polokružný sixt odraz-výhyb bod na prsa trenér - kryt kvart žák - půl výhyb-bod do boku 6. Polokružný sixt odraz-výhyb-bod na prsa trenér - kryt kvart 7. Polokružný sixt vazba-přenos do serklu-bod vmykem do boku 8. Polokružný sixt vazba-přenos do primy-bod vmykem na prsa 9. Polokružný sixt vazba-bod vmykem na záda 10. Polokružný sixt kupé-bod na záda

První stupeň - lekce 3.

Postavení: žák - oktáv vazba trenér - uvolnění do horní linky 1. Polokružný kvart odraz-bod na prsa 2. Polokružný kvart vazba-bod vmykem na prsa 3. Polokružný kvart odraz-pohroz na prsa trenér - kryt kvart žák - půl přenos s bodem do boku 4. Polokružný kvart odraz-pohroz na prsa trenér - kryt kvart žák - bod na prsa 5. Polokružný kvart odraz trenér - kryt kružný sixt žák - výhyb-bod na prsa 6. Polokružný kvart vazba-bod vmykem do boku 7. Polokružný kvart odraz-dvojitý pohroz na prsa trenér - kryt kvart-sixt žák - bod na prsa 8. Polokružný kvart vazba-pohroz vmykem do boku trenér - kryt oktáv žák - bod na prsa Pouze jako bod. 9. Polokružný kvart odraz-bod na záda

První stupeň - lekce 4.

Postavení: žák - oktáv vazba trenér - uvolnění do horní linky 1. Serkl odraz-bod do boku 2. Serkl vazba-bod vmykem do boku 3. Serkl odraz-pohroz do boku trenér - kryt oktáv žák - bod na prsa 4. Serkl odraz trenér - kryt kružný sixt žák - výhyb na prsa 5. Serkl odraz-pohroz na prsa trenér - kryt kvart žák - výhyb-bod na prsa 6. Serkl vazba-přenos do sixty- bod vmykem na prsa 7. Serkl vazba-bod vmykem na záda 8. Serkl kupé-bod na záda

Druhý stupeň - lekce 1.

Postavení: žák - oktáv vazba trenér - uvolnění do spodní linky 1. Kružný oktáv odraz-bod na prsa trenér - kryt polokružný kvart-odbod na prsa žák - kryt kvart-odbod na prsa 2. Kružný oktáv odraz-bod na prsa trenér - kryt polokružný kvart-odbod na prsa žák - kryt kvart-odbod vmykem na prsa 3. Kružný oktáv odraz-bod na prsa trenér - kryt polokružný kvart-odbod na prsa žák - kryt kvart-pohroz na prsa trenér - kryt kvart žák - půl přenos-bod do boku 4. Kružný oktáv odraz-bod na prsa trenér - kryt polokružný kvart-odbod na prsa žák - kryt kvart-pohroz na prsa trenér - kryt kvart žák - výhyb-bod na prsa 5. Kružný oktáv odraz-bod na prsa trenér - kryt polokružný kvart-odbod na prsa žák - kryt kvart trenér - kryt sixt (nebo kružný sixt) žák - výhyb-bod na prsa 6. Kružný oktáv odraz-bod na prsa trenér - kryt polokružný kvart-odbod na prsa žák - kryt kvart-odbod vmykem do boku 7. Kružný oktáv odraz-bod na prsa trenér - kryt polokružný kvart-odbod na prsa žák - kryt kvart-pohroz trenér - kryt kvart-sixt žák - dvojitý výhyb-bod na prsa 8. Kružný oktáv odraz-bod na prsa trenér - kryt polokružný kvart-odbod na prsa žák - kryt kvart-vmykem pohroz do boku trenér - kryt sixt žák - bod na prsa Změna postavení: žák - oktáv vazba trenér - uvolnění do horní linky 9. Polokružný kvart odraz-bod na prsa 10. Polokružný kvart vazba-bod vmykem na prsa 11. Polokružný kvart odraz-pohroz na prsa trenér - kryt kvart žák - půl výhyb-bod do boku 12. Polokružný kvart odraz-pohroz na prsa trenér - kryt kvart žák - výhyb-bod na prsa 13. Polokružný kvart odraz trenér - kryt kružný sixt žák - dvojitý výhyb-bod na prsa 14. Polokružný kvart vazba-bod vmykem do boku 15. Polokružný kvart odraz-dvojitý pohroz na prsa trenér - kryt kvart-sixt žák - výhyb-bod na prsa 16. Polokružný kvart vazba vmykem pohroz do boku trenér - kryt oktáv žák - bod na prsa

Druhý stupeň - lekce 2.

Postavení: žák - oktáv vazba trenér - uvolnění do horní linky 1. Polokružný sixt odraz-bod do boku trenér - kryt oktáv-odbod na prsa žák - kryt serkl-odbod do boku 2. Polokružný sixt odraz-bod do boku trenér - kryt oktáv-odbod na prsa žák - kryt serkl-odbod vmykem do boku 3. Sixt odraz-bod do boku trenér - kryt oktáv-odbod na prsa žák - kryt serkl-pohroz do boku trenér - kryt oktáv žák - výhyb bod na prsa 4. Sixt odraz-bod do boku trenér - kryt oktáv-odbod na prsa žák - kryt serkl trenér - kryt kružný sixt žák - dvojitý výhyb-bod na prsa 5. Sixt odraz-bod do boku trenér - kryt oktáv-odbod na prsa žák - kryt serkl-pohroz na prsa trenér - kryt kvart žák - výhyb-bod na prsa 6. Polokružný sixt odraz-bod do boku trenér - kryt oktáv-odbod na prsa žák - kryt serkl-přenos do sixty-bod vmykem na prsa 7. Serkl odraz-bod do boku 8. Serkl vazba-bod vmykem do boku 9. Serkl odraz-pohroz do boku trenér - kryt oktáv žák - výhyb-bod na prsa 10. Serkl odraz trenér - kryt kružný sixt žák - dvojitý výhyb-bod na prsa 11. Serkl odraz-pohroz na prsa trenér - kryt kružný kvart žák - dvojitý výhyb-bod na prsa 12. Serkl vazba-přenos do sixty-bod vmykem na prsa

Druhý stupeň - lekce 3.

Postavení: žák - oktáv vazba trenér - uvolnění do horní linky 1. Polokružný kvart odraz-bod na prsa trenér - kryt kružný sixt-odbod na prsa žák - kryt sixt-odbod na prsa 2. Polokružný kvart odraz-bod na prsa trenér - kryt kružný sixt-odbod na prsa žák - kryt sixt-odbod vmykem na prsa 3. Polokružný kvart odraz-bod na prsa trenér - kryt kružný sixt-odbod na prsa žák - kryt sixt-odbod do boku 4. Polokružný kvart odraz-bod na prsa trenér - kryt kružný sixt-odbod na prsa žák - kryt sixt-pohroz do boku trenér - kryt oktáv žák - výhyb-bod na prsa 5. Polokružný kvart odraz-bod na prsa trenér - kryt kružný sixt-odbod na prsa žák - kryt sixt-pohroz na prsa trenér - kryt kružný kvart žák - půl výhyb-bod do boku 6. Polokružný kvart odraz-bod na prsa trenér - kryt kružný sixt-odbod na prsa žák - kryt sixt trenér - kryt kružný kvart žák - dvojitý výhyb-bod na prsa 7. Polokružný kvart odraz-bod na prsa trenér - kryt kružný sixt-odbod na prsa žák - kryt sixt-přenos do serklu-bod vmykem do boku 8. Polokružný kvart odraz-bod na prsa trenér - kryt kružný sixt-odbod na prsa žák - kryt sixt-přenos do primy-bod vmykem na prsa 9. Polokružný sixt odraz-bod na prsa 10. Polokružný sixt vazba-bod vmykem na prsa 11. Polokružný sixt odraz-bod do boku 12. Polokružný sixt odraz-pohroz do boku trenér - kryt oktáv žák - bod na prsa 13. Polokružný sixt odraz-pohroz na prsa trenér - kryt kružný kvart žák - půl výhyb-bod do boku 14. Polokružný sixt odraz trenér - kryt kružný kvart žák - výhyb-bod na prsa 15. Polokružný sixt vazba-přenos do serklu-bod vmykem do boku 16. Polokružný sixt vazba-přenos do primy-bod vmykem na prsa

Druhý stupeň - lekce 4.

Postavení: žák - oktáv vazba trenér - uvolnění do horní linky 1. Serkl odraz-bod do boku trenér - kryt oktáv-odbod do boku žák - kryt oktáv-odbod na prsa 2. Serkl odraz-bod do boku trenér - kryt oktáv-odbod do boku žák - kryt oktáv-odbod vmykem do boku 3. Serkl odraz-bod do boku trenér - kryt oktáv-odbod do boku žák - kryt oktáv-pohroz na prsa trenér - kryt polokružný kvart žák - půl výhyb-bod do boku 4. Serkl odraz-bod do boku trenér - kryt oktáv-odbod do boku žák - kryt oktáv-pohroz na prsa trenér - kryt polokružný sixt žák - bod do boku 5. Serkl odraz-bod do boku trenér - kryt oktáv-odbod do boku žák - kryt oktáv trenér - kryt kružný oktáv žák - výhyb-bod na prsa 6. Serkl odraz-bod do boku trenér - kryt oktáv-odbod do boku žák - kryt oktáv-přenos do kvarty-bod vmykem na prsa 7.Serkl odraz-bod do boku trenér - kryt oktáv-odbod do boku žák - kryt oktáv-přenos do kvarty-bod vmykem do boku
Změna postavení:
žák - oktáv vazba trenér - uvolnění do spodní linky 8. Kružný oktáv odraz-bod na prsa 9. Kružný oktáv vazba-bod vmykem do boku 10. Kružný oktáv odraz-pohroz na prsa trenér - kryt polokružný kvart žák - půl výhyb-bod do boku 11. Kružný oktáv odraz-pohroz na prsa trenér - kryt polokružný sixt žák - půl výhyb-bod do boku 12. Kružný oktáv odraz trenér - kryt kružný oktáv žák - výhyb-bod na prsa 13. Kružný oktáv vazba-přenos do kvarty-bod vmykem na prsa 14. Kružný oktáv vazba-přenos do kvarty-bod vmykem do boku

Třetí stupeň - lekce 1.

Postavení: žák - oktáv vazba trenér - uvolnění do spodní linky 1. Kružný oktáv odraz-bod na prsa trenér - kryt kružný oktáv-odbod na prsa žák - kryt polokružný sixt-odbod na prsa 2. Polokružný oktáv odraz-bod na prsa trenér - kryt kružný oktáv-odbod na prsa žák - kryt polokružný sixt-odbod vmykem na prsa 3. Kružný oktáv odraz-bod na prsa trenér - kryt kružný oktáv-odbod na prsa žák - kryt polokružný sixt-odbod do boku 4. Kružný oktáv odraz-bod na prsa trenér - kryt kružný oktáv-odbod na prsa žák - kryt polokružný sixt-pohroz do boku trenér - kryt oktáv žák - bod na prsa 5. Kružný oktáv odraz-bod na prsa trenér - kryt kružný oktáv-odbod na prsa žák - kryt polokružný sixt-pohroz do boku trenér - kryt kružný kvart žák - půl výhyb-bod do boku 6. Kružný oktáv odraz-bod na prsa trenér - kryt kružný oktáv-odbod na prsa žák - kryt polokružný sixt-výhyb-bod na prsa 7. Kružný oktáv odraz-bod na prsa trenér - kryt kružný oktáv-odbod na prsa žák - kryt polokružný sixt-přenos do serklu-bod vmykem do boku 8. Oktáv odraz-bod na prsa trenér - kryt kružný oktáv-odbod na prsa žák - kryt polokružný sixt-přenos do primy-bod vmykem do boku
Změna postavení:
žák - oktáv vazba trenér - uvolnění do horní linky 9. Polokružný sixt odraz-bod na prsa 10. Polokružný sixt vazba-bod vmykem na prsa 11. Polokružný sixt odraz-bod do boku 12. Polokružný sixt odraz-pohroz do boku-bod na prsa 13. Polokružný sixt odraz-pohroz na prsa trenér - kryt kružný kvart žák - půl výhyb-bod do boku 14. Polokružný sixt odraz-výhyb-bod na prsa 15. Polokružný sixt vazba-přenos do serklu-bod vmykem do boku 16. Polokružný sixt vazba-přenos do primy-bod vmykem na prsa

Třetí stupeň - lekce 2.

Postavení: žák - oktáv vazba trenér - uvolnění do horní linky 1. Polokružný sixt odraz-bod na prsa trenér - kryt kružný kvart-odbod na prsa žák - kryt polokružný oktáv-odbod na prsa 2. Polokružný sixt odraz-bod do boku trenér - kryt kružný kvart-odbod na prsa žák - kryt polokružný oktáv-odbod vmykem do boku 3. Polokružný sixt odraz-bod na prsa trenér - kryt kružný kvart-odbod na prsa žák - kryt polokružný oktáv-pohroz na prsa trenér - kryt polokružný kvart žák - půl výhyb-bod do boku 4. Polokružný sixt odraz-bod na prsa trenér - kryt kružný kvart-odbod na prsa žák - kryt polokružný oktáv-pohroz na prsa trenér - kryt polokružný sixt žák - bod do boku 5. Polokružný sixt odraz-bod na prsa trenér - kryt kružný kvart-odbod na prsa žák - kryt polokružný oktáv-výhyb-bod na prsa 6. Polokružný sixt odraz-bod na prsa trenér - kryt kružný kvart-odbod na prsa žák - kryt polokružný oktáv-přenos do kvarty-bod vmykem na prsa 7. Kryt polokružný sixt-odbod na prsa trenér - kryt kružný kvart-odbod na prsa žák - kryt polokružný oktáv-přenos do kvarty-bod vmykem do boku 8. Kružný oktáv odraz-bod na prsa 9. Kružný oktáv vazba-bod vmykem do boku 10. Kružný oktáv odraz-pohroz na prsa trenér - kryt polokružný kvart žák - půl výhyb-bod do boku 11. Kružný oktáv odraz-výhyb-bod na prsa trenér - kryt polokružný sixt žák - bod do boku 12. Kružný oktáv odraz-výhyb-bod na prsa 13. Kružný oktáv vazba-přenos do kvarty-bod vmykem na prsa 14. Kružný oktáv vazba-přenos do kvarty-bod vmykem do boku

Třetí stupeň - lekce 3.

Postavení: žák - oktáv vazba trenér - uvolnění do horní linky 1. Polokružný kvart odraz-bod na prsa trenér - kryt kvart-odbod na prsa žák - kryt polokružný serkl-odbod do boku 2. Polokružný kvart odraz-bod na prsa trenér - kryt kvart-odbod na prsa žák - kryt polokružný serkl-odbod vmykem do boku 3. Polokružný kvart odraz-bod na prsa trenér - kryt kvart-odbod na prsa žák - kryt polokružný serkl-přenos do sixty-bod vmykem na prsa 4. Serkl odraz-bod do boku 5. Serkl vazba-bod vmykem do boku 6. Serkl odraz-pohroz do boku trenér - kryt oktáv žák - bod na prsa 7. Serkl odraz-výhyb bod na prsa 8. Serkl odraz-pohroz do boku trenér - kryt kvart žák - výhyb-bod na prsa 9. Serkl vazba-přenos do sixty-bod vmykem na prsa

Třetí stupeň - lekce 4.

Postavení: žák - oktáv vazba trenér - uvolnění do horní linky 1. Serkl odraz-bod do boku trenér - kryt oktáv-odbod na prsa žák - kryt polokružný kvart-odbod na prsa 2. Serkl odraz-bod do boku trenér - kryt oktáv-odbod na prsa žák - kryt polokružný kvart-odbod vmykem na prsa 3. Serkl odraz-bod do boku trenér - kryt oktáv-odbod na prsa žák - kryt polokružný kvart-pohroz na prsa trenér - kryt kvart žák - půl výhyb-bod do boku 4. Serkl odraz-bod do boku trenér - kryt oktáv-odbod na prsa žák - kryt polokružný kvart-odbod vmykem do boku 5. Serkl odraz-bod do boku trenér - kryt oktáv-odbod na prsa žák - kryt polokružný kvart-dvojitý pohroz na prsa-bod na prsa 6. Serkl odraz-bod do boku trenér - kryt oktáv-odbod do boku žák - kryt polokružný kvart-vmykem pohroz do boku trenér - kryt oktáv žák - bod na prsa 7. Polokružný kvart odraz-bod na prsa 8. Polokružný kvart vazba-bod vmykem na prsa 9. Polokružný kvart odraz-pohroz na prsa trenér - kryt kvart žák - půl výhyb-bod do boku 10. Polokružný kvart odraz-pohroz na prsa trenér - kryt kvart žák - výhyb-bod na prsa 11. Polokružný kvart odraz-dvojitý výhyb-bod na prsa 12. Polokružný kvart vazba-bod vmykem do boku 13. Polokružný kvart vazba-bod vmykem do boku trenér - kryt oktáv žák - bod na prsa

Čtvrtý stupeň - lekce 1.

Postavení: žák - oktáv vazba trenér - uvolnění do spodní linky 1. Kružný oktáv odraz-bod na prsa trenér - kryt polokružný sixt-odbod na prsa žák - kryt oktáv-odbod na prsa 2. Kružný oktáv odraz-bod na prsa trenér - kryt polokružný sixt-odbod na prsa žák - kryt oktáv bod vmykem do boku 3. Kružný oktáv odraz-bod na prsa trenér - kryt polokružný sixt-odbod na prsa žák - kryt oktáv-pohroz do boku trenér - kryt polokružný kvart žák - půl výhyb-bod do boku 4. Kružný oktáv odraz-bod do boku trenér - kryt polokružný sixt-odbod na prsa žák - kryt oktáv-přenos do kvarty-bod vmykem na prsa 5. Kružný oktáv odraz-bod na prsa trenér - kryt polokružný sixt-odbod na prsa žák - kryt oktáv-přenos do kvarty-bod vmykem do boku 6. Kružný oktáv odraz-bod na prsa 7. Kružný oktáv vazba-bod vmykem do boku 8. Kružný oktáv odraz-pohroz na prsa trenér - kryt polokružný kvart žák - půl výhyb-bod do boku 9. Kružný oktáv odraz-pohroz na prsa trenér - kryt polokružný sixt žák - bod do boku 10. Kružný oktáv odraz-výhyb-bod na prsa 11. Kružný oktáv vazba-přenos do kvarty-bod vmykem na prsa 12. Kružný oktáv vazba-přenos do kvarty-bod vmykem do boku

Čtvrtý stupeň - lekce 2.

Postavení: žák - oktáv vazba trenér - uvolnění do horní linky 1. Polokružný sixt odraz-bod na prsa trenér - kryt sixt-odbod na prsa žák - kryt sixt-odbod na prsa 2. Polokružný sixt odraz-bod na prsa trenér - kryt kvart-odbod na prsa žák - kryt sixt-odbod do boku 3. Polokružný sixt odraz-bod na prsa trenér - kryt kvart-odbod na prsa žák - kryt sixt-pohroz do boku trenér - kryt oktáv žák - bod na prsa 4. Polokružný sixt odraz-bod na prsa trenér - kryt kvart-odbod na prsa žák - kryt sixt-pohroz na prsa-kryt kvart-půl výhyb-bod do boku 5. Polokružný sixt odraz-bod na prsa trenér - kryt kvart-odbod na prsa žák - kryt sixt-výhyb-bod na prsa 6. Polokružný sixt odraz-bod na prsa trenér - kryt kvart-odbod na prsa žák - kryt sixt-přenos do serklu-bod vmykem do boku 7. Polokružný sixt odraz-bod na prsa trenér - kryt kvart-odbod na prsa žák - kryt sixt-přenos do primy-bod vmykem na prsa 8. Polokružný sixt odraz-bod na prsa 9. Polokružný sixt vazba-bod vmykem na prsa 10. Polokružný sixt odraz-bod do boku 11. Polokružný sixt odraz-pohroz do boku trenér - kryt oktáv žák - bod na prsa 12. Polokružný sixt odraz-pohroz na prsa trenér - kryt kvart žák - půl výhyb-bod do boku 13. Polokružný sixt odraz-výhyb-bod na prsa 14. Polokružný sixt vazba-přenos do serklu-bod vmykem do boku 15. Polokružný sixt vazba-přenos do primy-bod vmykem na prsa

Čtvrtý stupeň - lekce 3.

Postavení: žák - oktáv vazba trenér - uvolnění do horní linky 1. Polokružný kvart odraz-bod na prsa trenér - kryt sixt-odbod na prsa žák - kryt kvart-odbod na prsa 2. Polokružný kvart odraz-bod na prsa trenér - kryt sixt-odbod na prsa žák - kryt kvart-odbod vmykem na prsa 3. Polokružný kvart odraz-bod na prsa trenér - kryt sixt-odbod na prsa žák - kryt kvart-pohroz na prsa trenér - kryt kvart žák - půl výhyb-bod do boku 4. Polokružný kvart odraz-bod na prsa trenér - kryt kvart-odbod na prsa žák - kryt kvart-pohroz na prsa trenér - kryt kvart žák - výhyb-bod na prsa 5. Polokružný kvart odraz-bod na prsa trenér - kryt sixt-odbod na prsa žák - kryt kvart-výhyb-bod na prsa 6. Polokružný kvart odraz-bod na prsa trenér - kryt sixt-odbod na prsa žák - kryt kvart-odbod vmykem do boku 7. Polokružný kvart odraz-bod na prsa trenér - kryt sixt-odbod na prsa žák - kryt kvart-dvojitý pohroz na prsa trenér - kryt kvart-sixt žák - bod na prsa 8. Polokružný kvart odraz-bod na prsa trenér - kryt sixt-odbod na prsa žák - kryt kvart-pohroz vmykem do boku trenér - kryt oktáv žák - bod na prsa 9. Polokružný kvart odraz-bod na prsa 10. Polokružný kvart vazba-bod vmykem na prsa 11. Polokružný kvart odraz-pohroz na prsa trenér - kryt kvart žák - výhyb-bod na prsa 12. Polokružný kvart odraz-pohroz na prsa trenér - kryt kvart žák - půl výhyb-bod do boku 13. Polokružný kvart odraz-výhyb-bod na prsa 14. Polokružný kvart vazba-bod vmykem do boku 15. Polokružný kvart odraz-dvojitý pohroz na prsa trenér - kryt kvart-sixt žák - výhyb-bod na prsa 16. Polokružný kvart vazba-vmykem pohroz do boku trenér - kryt oktáv žák - bod na prsa

Čtvrtý stupeň - lekce 4.

Postavení: žák - oktáv vazba trenér - uvolnění do horní linky 1. Serkl odraz-bod do boku trenér - kryt oktáv-odbod do boku žák - kryt oktáv-odbod do boku 2. Serkl odraz-bod do boku trenér - kryt oktáv-odbod do boku žák - kryt serkl-odbod vmykem do boku 3. Serkl odraz-bod do boku trenér - kryt oktáv-pohroz do boku žák - kryt serkl-odbod vmykem na prsa 4. Serkl odraz-bod do boku trenér - kryt oktáv-odbod do boku žák - kryt kružný serkl-odbod výhybem na prsa 5. Serkl odraz-bod do boku trenér - kryt oktáv-odbod do boku žák - kryt kružný serkl-přenos do sixty-bod vmykem na prsa 6.Serkl odraz-bod do boku 7. Serkl vazba-bod vmykem do boku 8. Serkl odraz-pohroz do boku trenér - kryt oktáv žák - bod na prsa 9. Serkl odraz-výhyb bod na prsa 10. Serkl odraz-pohroz na prsa trenér - kryt kvart žák - výhyb-bod na prsa 11. Serkl vazba-přenos do sixty-bod vmykem na prsa

Akce „Matthiase Behra“:

1. Kryt oktáv-odbod na záda 2. Kryt sixt s úkrokem-bod přes hlavu do boku soupeře Z německé školy dle podkladů ČŠS sepsal: Martin Látal, březen 2000 TRENÉRSKÁ CVIČENÍ FLERET