Servis a opravy

servis, opravy, seřízení přístrojů stavebních, geodetických, nivelačních, laserových, křížových, liniových, rotačních, tot.stanic, atd., záruční, pozáruční, kalibrace nivelačních přístrojů

Provádíme servis přístrojů zaměřený na záruční a pozáruční opravy stavebních přístrojů (nivelační přístroje, teodolity,rotační lasery i potrubní lasery, křížové lasery, nivelační lasery,....) různých značek ( TOPCON,SOKKIA,LEICA,PENTAX, SOUTH, GEOFENNEL,ZEEIS, QUANTE, MIKROFYN,....) a opravy geodetických a stavebních pomůcek, stativů , nivelačních latí a pod.

Nejběžnější opravy, které nepotřebují náhradní díly, řešíme do 2 pracovních dnů.

Po dobu opravy Vám můžeme zapůjčit náhradní nivelační přístroj, teodolit případně i jiný přístroj.

Ke každému zakoupenému přístroji i staršímu si můžete objednat KALIBRACI. Jedná se o:

- zkonstatování stavu přesnosti přístroje

- vyjádření o odchylce od normálu a provedení zápisu

- vystavení kalibračního listu

Citace z Wikipedie:

„Kalibrace je soubor úkonů, kterými se za specifikovaných podmínek stanoví vztah mezi hodnotami veličin, které jsou indikovány měřicím systémem nebo měřicím přístrojem  a odpovídajícími hodnotami, které jsou realizovány etalony (standardy)..“

Naše společnost je oprávněna provádět kalibrace na základě zákona 505/1990Sb.

(v platném znění zák. č.119/2000 §5 odst.6 a prováděcí vyhlášky ÚNMZ)

a "Osvědčení o registraci" č.7001-OR-0021-13 u ČMI,oblastní inspektorát Opava,

podle §19 zákona o metrologii č.505 / 1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů

a §11 odst.1, vyhl. MPO č.262/2000 Sb. jehož požadavky splňujeme

navázáním etalonů na státní etalon, registrací u ČMI

a osobou s dokladem o odborné způsobilosti