Servis geodetických přístrojů

Opravujeme měřící přístroje

geodetické, nivelační, laserové, křížové, liniové, rotační, totální stanice, teodolity, servis, opravy, seřízení přístrojů záruční, pozáruční, kalibrace nivelačních přístrojů

Provádíme servis přístrojů zaměřený na  opravy stavebních přístrojů (nivelační přístroje, teodolity,rotační lasery i potrubní lasery, křížové lasery, nivelační lasery,....) různých značek ( TOPCON,SOKKIA,NivelSysteme,LEICA,PENTAX, Nikon, SOUTH, GEOFENNEL,ZEISS,OPTON, Theiss, QUANTE, Stabila,Bosch,Nedo,CST Berger, Setl, Astor,TRIAX, Berner,....) a opravy geodetických a stavebních pomůcek, stativů , nivelačních latí a pod. Nejběžnější opravy, které nepotřebují náhradní díly, řešíme do 2 pracovních dnů. Po dobu opravy Vám můžeme zapůjčit náhradní nivelační přístroj, teodolit případně i jiný přístroj.


Firemní rozvoz PLASTMARK je určený především pro rozvoz stabilizačního materiálu, ale po předběžné domluvě v tomto rozvozu můžeme realizovat také svoz a rozvoz přístrojů do našeho servisu a následně k Vám z opravy..

Ke každému zakoupenému přístroji i staršímu si můžete objednat KALIBRACI. Jedná se o:

- zkonstatování stavu přesnosti přístroje

- vyjádření o odchylce od normálu a provedení zápisu

- vystavení kalibračního listu

Citace z Wikipedie:

„Kalibrace je soubor úkonů, kterými se za specifikovaných podmínek stanoví vztah mezi hodnotami veličin, které jsou indikovány měřicím systémem nebo měřicím přístrojem  a odpovídajícími hodnotami, které jsou realizovány etalony (standardy)..“

Naše společnost je oprávněna provádět kalibrace na základě zákona 505/1990Sb.

(v platném znění zák. č.119/2000 §5 odst.6 a prováděcí vyhlášky ÚNMZ)

a "Osvědčení o registraci" č.7001-OR-0021-13 u ČMI,oblastní inspektorát Opava,

podle §19 zákona o metrologii č.505 / 1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů

a §11 odst.1, vyhl. MPO č.262/2000 Sb. jehož požadavky splňujeme

navázáním etalonů na státní etalon, registrací u ČMI

a osobou s dokladem o odborné způsobilosti